Wat kan Eco-Vision voor u betekenen?

Automatisering (via een PLC-systeem, gestuurd door een visualisatiepakket) doet de operationele kosten van een waterzuiveringsinstallatie gevoelig dalen.

Onze aanpak

Eco-Vision raadt het gebruik aan van een pakket dat een makkelijke opvolging van de installatie faciliteert voor alle betrokken partijen. Idealiter is de aansturing mogelijk via internet en is ze via paswoorden uitsluitend toegankelijk voor bevoegde personen. Dergelijke software zendt via mail of sms ook alarmmeldingen uit bij afwijkende parameters en waarschuwt voor een tijdige inplanning van preventief onderhoud.

De resultaten

Automatisering van zuiveringsinstallaties staat borg voor een win-winsituatie. Het zorgt ervoor dat de installatie altijd in optimale omstandigheden kan werken en laat de operatoren toe om kort op de bal te spelen. Een automatische overschakeling naar stand-by-modus (in functie van de productietijden) maakt het mogelijk om de operationele kosten tot het absolute minimum te beperken.