Stay up-to-date with the following news articles

Additional data monitoring service
Eco-Vision focuses on the treatment of wastewater flows. Eric Spauwen, (project) engineer at Eco-Vision, runs each project from start to finish. He talks about the problems they experienced when using a variety of VPN solutions, the use of the IXON Cloud and what benefits it’s provided them.... Lees meer
Project New Hope Cambodia
Complete water treatment system built within a 20ft sea container as a plug and play unit made by Eco Vision in As Belgium. This project was made possible thanks to Eco Vision and all the sponsors for the New Hope Cambodia project.... Lees meer
Gesloten circuit ecologischer en economischer dan lozing
De metaalnijverheid brengt bedrijfsafvalwater met zich mee, dat niet zomaar rechtstreeks in de openbare riolering mag worden geloosd. Er bestaan verscheidene fysicochemische technieken om dit water van de verontreinigingen te ontdoen tot op het loosbare niveau, zoals bepaald door de milieuwetgeving.... Lees meer
Inzetten op gesloten circuit leidt tot flinke besparingen
Een coherente visie over ecologie ontwikkelen en toepassen kan verstrekkende, positieve gevolgen hebben. Dat ervaren ook de klanten van Eco-Vision. Het in As gevestigde milieutechnologisch bedrijf maakt onder meer furore bij bedrijven in de chemie, de oppervlaktebehandeling en de betonindustrie met oplossingen die toelaten om heel wat water te besparen.... Lees meer
Eco-Vision als externe aanbieder van een totaalpakket voor milieu en veiligheid
Moet het nog gezegd worden dat veiligheid een steeds voornamere rol krijgt toebedeeld in de hedendaagse bedrijfsvoering? De laatste jaren is hierrond heel wat regelgeving ontwikkeld. Zo wordt het aantal pagina’s van de CODEX voor algemeen welzijn op het werk onder meer aangedikt door de integratie van Europese richtlijnen zoals ATEX, CLP (GHS), REACH, ed.... Lees meer
Aquarama - Diverse technieken voor waterbesparing bij Eco-Vision
Water besparen: het thema staat tegenwoordig bij heel wat bedrijven erg hoog op de agenda. Deels om ecologisch-economische redenen, deels om tijdig in orde te zijn met verstrengde milieunormen voor specifieke sectoren. Eco-Vision, gevestigd in de Ambachtslaan in As, is goed vertrouwd met deze materie.... Lees meer
GALVACOAT dringt zijn waterverbruik terug met factor 10!
Bij GALVACOAT kunnen stukken tot 17 meter gepoedercoat worden nadat ze een chemische voorbehandeling gekregen hebben door middel van een sproeitunnel. De benutbare afmetingen zijn 17 m * 0,9 m * 2,5 m met een hijsvermogen van 5 ton. Bredere afmetingen zijn mogelijk bij STEELCOAT.... Lees meer
Automatisering leidt tot optimale resultaten
Dankzij een ver doorgedreven automatisering is het mogelijk om processen zoals bijvoorbeeld de waterzuivering van een bedrijf, optimaal aan te sturen en zo kostenefficiënt mogelijk te exploiteren. Automatisering betekent immers meteen ook dat de operator op elk ogenblik beschikt over correcte, real-time gegevens.... Lees meer
Behandeling van afvalwater
Kunnen er maatregelen getroffen worden om geen of minder afvalwater te lozen? Vermindering van spoelwaterverbruik en verbetering van spoelwaterkwaliteit kan men bereiken door het plaatsen van spaarspoel- en/of cascadebaden.... Lees meer
Eco Vision - Milieugids
Eco-Vision, opgericht in 1999, is een advies- en engineeringbureau dat bedrijven kan adviseren op het vlak van procestechnologische problemen in verband met milieu en veiligheid. Aansluitend op de engineering verzorgt Eco-Vision ook het plaatsen van de installatie bij de Klant.... Lees meer
Chromateren zonder afvalwater
Een bedrijf in België waar Mavom sinds september vorig jaar de chemicaliën voor de oppervlaktebehandeling levert, is de firma Bendec in Hechtel. Bendec is een relatief jong loonbedrijf dat gespecialiseerd is in het stralen of voorbehandelen en poedercoaten van metalen, waarbij zowel constructie- als plaatwerk behandeld kan worden.... Lees meer