Blijf op de hoogte via volgende nieuwtjes

Demin-installatie van Eco-Vision zorgt voor 90 % recyclage van alle spoelwater
Bij een metaalverwerkend bedrijf in Nederland heeft Eco-Vision een demin-installatie geplaatst waarbij 15 m³/hr spoelwater wordt gerecycleerd en de reststromen samen met de procesbaden fysico-chemische worden verwerkt. Dit alles verloopt automatisch in een 24/7 werkregime.
Eco-Vision zorgt samen met Rotary voor drinkbaar water in Cambodia
Samen met verschillende Rotary Clubs onder leiding van Rotary Club Genk is een container gebouwd om meer dan 1000 kinderen van de sloppenwijken in Siem Reap te voorzien van drinkbaar water. Eco-Vision heeft hiervoor al zijn kennis en kunde ter beschikking gesteld om in 2015 de container ter plaatse te kunnen opstarten.
Vacuümverdamping vervangt fysico-chemische zuivering
Stond afvalwater traditioneel voor heel wat bedrijven te boek als een kostenpost, dan is het tij vandaag in diverse sectoren aan het keren. Ook Duco, fabrikant van ventilatie- en zonweringsystemen, koos er onlangs voor om zijn afvalwaterbeheer grondig te herzien. Samen met de deskundigen van Eco-Vision sloeg het bedrijf erin om het afvalwater te recycleren en opnieuw in de productieprocessen te integreren. Een gesloten circuit dat kosten bespaart én bijdraagt aan een constante productiekwaliteit.
Gesloten circuit ecologischer en economischer dan lozing
Er bestaan verscheidene fysicochemische technieken om dit water van de verontreinigingen te ontdoen tot op het loosbare niveau, zoals bepaald door de milieuwetgeving. De huidige trend is evenwel om het gezuiverde water geautomatiseerd terug naar het proces te sturen, zodat er een gesloten circuit ontstaat. Dit heeft duidelijk voordelen op het vlak van duurzaamheid, maar u kunt er ook geld mee besparen ... of zelfs aan verdienen!
Stuur uw gezuiverde afvalwater terug naar het verwerkingsproces
De metaalnijverheid brengt bedrijfsafvalwater met zich mee, dat niet zomaar rechtstreek in de openbare riolering mag worden geloosd. Er bestaan verscheidene fysico-chemische technieken om dit water van de verontreinigingen te ontdoen tot op het loosbare niveau, zoals bepaald door de milieuwetgeving. De huidige trend is evenwel om het gezuiverde water geautomatiseerd terug naar het proces te sturen, zodat er een gesloten circuit ontstaat. Dit heeft duidelijk voordelen op het vlak van duurzaamheid, maar u kunt er ook geld mee besparen … of zelfs aan verdienen!
Eco-Vision verzorgt zuuraanmaakinstallatie voor Arcelor-Mittal Genk
Gedurende de komende tien jaar elke dag garant staan voor de levering van minstens 6.000 liter verdund zuur: dat engagement ging Eco-Vision vorig jaar aan bij Arcelor-Mittal Genk. De waterzuiveringsspecialist uit As bewijst met dit project nogmaals de rol van leverancier te overstijgen en via een zeer maatgerichte aanpak uit te groeien tot een volwaardige partner voor zijn klanten.
Galvacoat dringt zijn waterverbruik met factor 10 terug dankzij demin-installatie van Eco-Vision
De impact van REACH op het gebruik van chromaten en nikkel als additieven bij vroegere voorbehandelingsprocessen alsook de stijgende kosten van waterverbruik en afvalwater, hebben ertoe geleid dat GALVACOAT zich geëngageerd heeft fors in te zetten op ingrijpende milieuverbeteringen. Samen met bedrijven CHEMETALL en ECO-VISION werd beslist het Oxsilan®-procédé in te voeren en de bestaande spoelwatercyclus grondig te re-engineeren. VOM INFO voerde recentelijk een gesprek met Peter Kempeneers, zaakvoerder STEELCOAT, Sofie Kempeneers, marketing assistent STEELCOAT, Theo Bollen, zaakvoerder ECO-VISION en Rudi Bijnens, technisch verantwoordelijke CHEMETALL. Hierna leest u het relaas van het succes van dit partnership gesteund op jarenlange technische ervaring
Zuiveringsoplossing van Eco-Vision maakt einde aan lozingsuitdaging bij Datwyler
Een RO-systeem op maat, ondersteund door een uitgebreide automatisering en datalogging en met diverse mogelijkheden om de procesvoering bij te sturen: met die oplossing kwam Eco-Vision voor de pinnen bij Datwyler Pharma Packaging. Die aanpak maakt ook waterhergebruik mogelijk en is daarom cruciaal voor de stijgende waterconsumptie bij de onderneming uit Alken.
Diverse technieken voor waterbesparing bij Eco-Vision
Water besparen: het thema staat tegenwoordig bij heel wat bedrijven erg hoog op de agenda. Deels om ecologisch-economische redenen, deels om tijdig in orde te zijn met verstrengde milieunormen voor specifieke sectoren. Eco-Vision, gevestigd in de Ambachtslaan in As, is goed vertrouwd met deze materie.
Inzetten op gesloten circuit leidt tot flinke besparingen
Een coherente visie over ecologie ontwikkelen en toepassen kan verstrekkende, positieve gevolgen hebben. Bedrijven in de chemie, de oppervlaktebehandeling en de betonindustrie besparen bijvoorbeeld heel wat water via oplossingen van Eco-Vision, milieutechnologisch bedrijf uit As. Opteren voor gesloten circuits blijkt daarbij een grote meerwaarde.
Milieuvriendelijke processen én maximale besparingen? Het kan!
Eco-Vision combineert milieuadvies, de engineering en de bouw van milieu-installaties tot een totaalservice waarbij het de opdrachtgever toelaat zijn milieuproject optimaal te beheersen. Het bedrijf, dat geleid wordt door Theo Bollen, zet onder meer sterk in op het actuele thema van afvalwaterrecyclage. In de oppervlaktebehandeling alleen zijn installaties van EcoVision goed voor 4.600 m³/dag spoelwater dat circuleert over ionenwisselaars en 50 m³/dag spoel -en proceswater dat wordt ingedampt met vacuümdestillatie.