Chromateren zonder afvalwater

Bendec: chemisch voorbehandelen met gesloten spoelwatercircuit


Een bedrijf in België waar Mavom sinds september vorig jaar de chemicaliën voor de oppervlaktebehandeling levert, is de firma Bendec in Hechtel. Bendec is een relatief jong loonbedrijf dat gespecialiseerd is in het stralen of voorbehandelen en poedercoaten van metalen, waarbij zowel constructie- als plaatwerk behandeld kan worden. Benny de Coster begon in het klein, begin 1992, met het stralen van velgen. Eerst in een schuur, maar zodra bleek dat er in de regio markt was voor het stralen van staal, kocht de stichter van Bendec een terrein waar in de loop der jaren steeds meer gebouwen verrezen zodat de straalen poedercoat-activiteiten uitgebreid konden worden. Sinds medio 2005 heeft Bendec ook een dompelreeks ingebruik waarin zowel aluminium als verzinkt staal gechromateerd kan worden.

Natuurlijk zet je in deze tijd een chromateerreeks niet zomaar neer, want naast de investering op zich komt daar uiteraard ook het milieuaspect bij kijken. Bij Bendec werd men hierbij beperkt door het feit dat er bij het bedrijf geen riolering aanwezig is, en er dus geen afvalstromen geloosd kunnen worden. Een klassieke waterzuivering was dus geen optie. Om te voorkomen dat er regelmatig chroomhoudende spoelbaden zouden moeten worden afgevoerd, met alle kosten, hoog waterverbruik en andere ongemakken die zich daarbij aandienen, nam Benny de Coster een milieuadviesbureauin de arm om te bekijken wat de mogelijkheden waren voor het chromateren van aluminium en zink met een volledig gesloten spoelwatercircuit. Het resultaat mag er zijn: Bendec draait nu met spoelbaden (na het beitsen) die cascade gekoppeld zijn, waarbij het meest geconcentreerde spoelbad tevens de verdampingsverliezen van de beitsbaden aanvult. De spoelbaden na het chromateren staan in een gesloten circuit gekoppeld over een kationanion wisselaar, waardoor de geleidbaarheid van met name de laatste demi-spoeling ruim binnen de specificaties blijft en een constante kwaliteit gewaarborgd is. Afhankelijk van de productiecapaciteit is het noodzakelijk dat de ionenwisselaars regelmatig geregenereerd worden. Waar bij grotere bedrijven het regeneratieproces gebruikelijk in het bedrijf zelf plaatsvindt, werkt Bendec met een mobiel systeem.

Men heeft 2 sets ionenwisselaars in gebruik die parallel aan elkaar staan. Op het moment dat de gebruikte kation-anion wisselaar geregenereerd moet worden (bij Bendec is dat minder dan 1 maal per kwartaal bij een productiecapaciteit van 500 m2 per week), wordt het systeem door een afvalverwerkingsbedrijf opgehaald en geregenereerd en neemt
de andere set ionenwisselaars het werk van de eerste over. Het gesloten spoelwatercircuit kan zo zonder onderbrekingen blijven functioneren en de voorbehandelingsreeks blijft op deze manier constant voorzien van schoon proceswater.

Geen lozingen van zware metalen en een kostenbesparing op het waterverbruik: lozingsvrij chemisch voorbehandelen met een ionenwisselaar is dus een uitstekende mogelijkheid om op een milieutechnisch en economisch verantwoorde manier een goede kwaliteit te kunnen bieden. Bendec is in ieder geval uiterst tevreden met het gesloten spoelwatercircuit.