Actieve koolfilter

Adsorptie voor industrieel afvalwater

Adsorptie is een afvalwaterzuiveringstechniek voor het verwijderen van een breed gamma aan verbindingen uit industrieel afvalwater. Adsorptie wordt het meest toegepast voor de verwijdering van lage concentraties niet afbreekbare organische verbindingen in grondwater, drinkwaterbereiding, proceswater of als tertiaire zuivering na bijvoorbeeld biologische waterzuivering.

Actieve koolfilter als adsorbens

Adsorptie vindt plaats als moleculen in een vloeistof zich vasthechten aan het oppervlak van een vaste stof. Adsorbentia hebben een zeer hoog inwendig oppervlak waar adsorptie kan plaatsvinden.  Actieve kool wordt veruit het meest toegepast als adsorbens en is vooral geschikt voor verwijdering van apolaire verbindingen.  

Voordelen van een actieve koolfilter

Actief kool adsorptie is een bewezen en veel toegepaste techniek vanwege de lage energie- en onderhoudskosten en zijn eenvoud en betrouwbaarheid. Een actief kool kolom vergt een beperkt toezicht en onderhoud. Om verstopping van de filter te vermijden moet het zwevende stof gehalte in het influent beperkt zijn en bij voorkeur niet hoger dan 1 mg/L. Daarom dient eventueel eerst een voorfiltratie te gebeuren.

Eco-Vision en actieve koolfilter

Eco-Vision biedt zowel vast als mobiele koolfilters aan geïntegreerd in waterzuivering- of waterbehandelingsinstallaties. De vaste koolfilters dienen ter plaatse gereinigd te worden, de mobiele worden uitgewisseld voor de reserve-kolom die gevuld is met nieuwe actieve kool.