Chemie opslag

Industriële chemie opslag

Bij ieder industrieel proces komt het gebruik van chemie voor. Om dit veilig en gebruiksvriendelijk uit te voeren kan Eco-Vision de nodige Vlarem-conforme installaties leveren voor de opslag van anorganische chemie zoals kalkmelk, zoutzuur, salpeterzuur, natriumhydroxide, zwavelzuur, ...

Opslag van solventen

Maar ook voor de solventen kan Eco-vision zorgen voor de nodige opslagtanks. Dit houdt in dat er gezorgd kan worden voor milieuvergunningen, controle van chemische resistentie van de gekozen materialen, conformiteitsattesten, indienststellings- keuringen, sturingen, volledig Vlarem conform.