Desinfectie

UV

Een UV-lamp wordt vaak gebruikt voor de desinfectie van een waterstroom. Daarbij wordt de vloeistof over de UV-lamp gepompt waarbij de UV-stralen een desinfecterend effect zullen hebben op het water. Hierbij is het echter belangrijk dat de vloeistof vrij helder is: als er teveel zwevende stoffen in het water zitten of wanneer de turbiditeit van het water vrij hoog is, zal de invloed van de UV-lamp beperkt worden. De straling wordt dan te veel gehinderd door de aanwezige vervuiling. Een belangrijk voordeel van UV-behandeling is dat hierbij geen chemicaliën gebruikt worden. Hierdoor vallen de doorlopende kosten van reagentia weg die bij desinfectie door doseren voorkomen. Bovendien is de chemische impact op het behandelde water te verwaarlozen.

H2O2

Naast het doseren van ozon is toevoegen van H
2
0
2
een vaak toegepaste desinfectiemethode. Het peroxide wordt toegevoegd door middel van een doseerpomp. Dit leidt tot een relatief simpele installatie. De dosering kan ingesteld worden om op regelmatige tijdstippen te doseren, of gebaseerd op meetresultaten. Vaak wordt H
2
0
2
gebruikt in combinatie met andere methodes zoals UV om het verbruik te beperken.

Doseerinstallaties

Geautomatiseerde installaties om dosering van chemicaliën te doen. Voorbeeld pH correcties (productielijnen) en chemiedosering (waterzuivering).