Filtratie

Zakkenfilter

Een zakkenfilter werkt volgens het principe van een microfiltratie. Zakkenfilters, ook wel bagfilters genoemd, kunnen worden gebruikt voor grote hoeveelheden water. Het water komt bovenin het filterhuis (roestvrij staal of kunststof) binnen waar het gelijkmatig over de zakken verdeeld wordt. Het filtraat verlaat het filterhuis weer aan de onderkant, terwijl het vuil achter blijft. De zakken zitten vanaf de bovenkant vast, zodat al het vuil in de zak blijft en schoonmaken van het huis niet nodig is. De zakken zijn meestal eenvoudig met de hand te vervangen.

Zandfilters (meerlagige)

Zandfiltratie wordt toegepast voor het verwijderen van zwevende stoffen, alsook drijvende en bezinkbare deeltjes. Het afvalwater stroomt verticaal doorheen een bed van fijn zand en/of grind. Aanwezige deeltjes worden verwijderd door middel van adsorptie of fysische inkapseling. Als de drukval over de filter te groot wordt, moet deze teruggespoeld worden.
Voor het opspoelen wordt het vuil van het zand losgemaakt door te starten met injecteren van lucht van onder naar boven.
Vervolgens stroomt gefilterd water in tegenstroom doorheen het filterbed. De vervuilde materie komt vrij en stroomt mee met het spoelwater. Het filtratieproces kan hervatten.
Belangrijk voordeel van een zandfilter is de eenvoudige installatie waarmee in vele gevallen een aanzienlijk rendement kan worden verkregen.

Ontijzering

Grondwater bevat vaak opgelost en onopgelost ijzer en mangaan. Deze elementen veroorzaken een bruine afzetting op de machine- onderdelen die met het water in contact komen. Bijgevolg kampen installaties met slecht werkende processen, vervuiling en een verkorte levensduur. Bovendien geven ijzer en mangaan ook een onaangename smaak en geur aan het water. De beste manier om al deze problemen te vermijden is ontijzering en ontmanganing. Het proces doorloopt veelal een beluchtingsfase en één of meerdere filtratiefases. Tijdens de beluchtingsfase wordt het water met opgelost ijzer (Fe2+) belucht om zo het ijzer te laten oxideren. De oxidatie wordt meestal uitgevoerd met perslucht. Het geoxideerde ijzer (Fe3+) is niet meer opgelost en zal als ijzervlokken afgescheiden worden in de zandfilter.

Actief koolfilter

Adsorptie is een afvalwaterzuiveringstechniek voor het verwijderen van een breed gamma aan verbindingen uit industrieel afvalwater. Adsorptie wordt het meest toegepast voor de verwijdering van lage concentraties niet afbreekbare organische verbindingen in grondwater, drinkwaterbereiding, proceswater of als tertiaire zuivering na bijvoorbeeld biologische waterzuivering. Adsorptie vindt plaats als moleculen in een vloeistof zich vasthechten aan het oppervlak van een vaste stof. Adsorbentia hebben een zeer hoog inwendig oppervlak waar adsorptie kan plaatsvinden. Actieve kool wordt veruit het meest toegepast als adsorbens en is vooral geschikt voor verwijdering van apolaire verbindingen. Dit kan zowel in vaste houders als mobiele houders geleverd worden.