Fysico-Chemie

Diverse technieken

Een fysico-chemische zuivering blijft een belangrijke waterzuiveringstechnologie. Daarbij maken we gebruik van diverse technieken, zoals:
pH-sturing
chemie-dosering
ontgifting door oxidatie of reductie
bezinking
ontwatering (via een centrifuge of filterpers)

Doorloop- of batchsystemen

Ons lab onderzoekt de betreffende afvalwaterstromen in functie van een correcte dimensionering van de aangewezen technieken. De fysico-chemische zuivering bieden we in een doorloop- of een batchsysteem aan. Vaak blijkt een conventionele installatie met ontgifting, neutralisatie en ontwatering (ONO) de juiste keuze. Bij spoelwaters combineren we dit soms met ionenwisselaars in open of gesloten circuit.

Closed-loop fysico-chemie in de betonsector

Via filtratie verwijderen we vervolgens de neergeslagen vaste stoffen. Filtratie (met big bags of een filterpers) is een robuuste oplossing om het slib uit het afvalwater te verwijderen. Door een bundeling van verschillende fysico-chemische technieken, zoals flocculatie, sedimentatie, pH-correctie met CO2, is het mogelijk tot het nullozer-statuut te komen.