Ionenwisselaars

Demin-installaties

Demin-installaties zijn er in vaste en mobiele opstellingen. Beide hebben hun specifieke voordelen. Zo excelleren mobiele systemen op vlak van flexibiliteit en modulaire inzetbaarheid. Bovendien vergen ze weinig onderhoud en hoeft de klant zich niet te bekommeren om de regeneratie. Vaste systemen lenen zich vooral voor grote debieten. Hierbij staat de klant zelf in voor het beheer van de eigen regeneratiesystemen. Dergelijke ionenwisselaars werken heel performant, zijn uitermate robuust en kunnen probleemloos grote capaciteiten aan. Wij ontwerpen beide types volledig op maat van de klant. Daarbij brengen we cruciale factoren zoals de procesomstandigheden, de meesleepverliezen en de zoutbalansen volledig in kaart. Zodat u voor jarenlang gebeiteld zit.

Selectieve ionenwisselaars

Na een fysico-chemische zuivering is het mogelijk dat het behandelde water nog te hoge concentraties van bepaalde metalen (koper, zink, nikkel, germanium, mangaan, tin, lood en of chroom) bevat. Bij lage zoutconcentraties en afwezigheid van complexvormers (zoals EDTA en NTA) weten selectieve ionenwisselaars daar wel raad mee. Ze zorgen voor een verdere verlaging van de concentratie aan zware metalen tot ppb-waarden. Eco-Vision past deze techniek graag toe als de omstandigheden zich ertoe lenen.

Speciale ionenwisselaars

Ook in andere omstandigheden zet Eco-Vision specifieke ionenwisselaars in. Dat doen we bijvoorbeeld om uit procesbaden zuren zoals zwavelzuur (H2SO4), fosforzuur (H3PO4) en zoutzuur (HCl) te recupereren. Een speciale ionenwisselaar is ook een geschikte oplossing om de standtijd van bepaalde procesbaden te verlengen. Dit kan door de verwijdering van elementen zoals ijzer (Fe), zink (Zn) en chroom (Cr). Wij opteren voor deze oplossingen als uit de analyse blijkt dat dergelijke ionenwisselaars de ideale remedie vormen.

Mixed bed

Als de geleidbaarheid van het deminwater heel laag moet zijn, opteren we er bij Eco-Vision vaak voor om na de RO-installatie een polishing door te voeren. Bij ondernemingen met een laag verbruik zetten we regelmatig kleine ‘mixed bed’-patronen in. Eenmaal deze verzadigd zijn, zijn ze simpel en snel inwisselbaar.