Membraan technologie

Ultrafiltratie

Door het gebruik van Ultra Filtratie (UF) membranen, kunnen kleine deeltje en grote macro moleculen verwijderd worden uit een waterstroom. Hierdoor is dit een ideale technologie voor het gebruik op vervuild regenwater, of een andere bron met deze vervuilingen.
Ook wordt deze techniek gebruikt voor de zuivering van afvalwater in combinatie met een biologische zuivering (MBR technologie)

Omgekeerde Osmose

Als een waterkwaliteit nodig is vergelijkbaar met die van drinkbaar water, of zelfs gedemineraliseerd water, komt een installatie met Omgekeerde Osmose (RO) membranen in aanmerking. Het grote voordeel van deze technologie is dat dit een continue proces is, zonder de noodzaak aan grote hoeveelheden van chemicali├źn. Wel is het bij het ontwerp van een RO zeer belangrijk een goede inschatting te maken van de chemische afzettingen die mogelijk gaan zijn om een probleemloze uitbating mogelijk te maken.