Ontwatering

Kamerfilterpers

Een kamerfilterpers is opgebouwd uit een aantal vierkante platen waarbij 2 platen telkens één kamer vormen. De diepte van de kamers bepaalt uiteindelijk de dikte van de perskoek en bedraagt gemiddeld 2 tot 3 cm. De capaciteit van de filterpers, uitgedrukt in liter, wordt bepaald door het aantal kamers, de diepte van de kamers en de afmetingen van de platen . Over iedere plaat is een filterdoek aangebracht, waardoor het slib als het ware wordt gefiltreerd. De aanvoer van het slib vindt plaats in de kamers. De platen worden mechanisch of hydraulisch tegen elkaar gedrukt, zodat het perswater doorheen de filterdoek naar buiten wordt geperst. Dit perswater wordt opgevangen in een verzamelbuis en vervolgens teruggestuurd naar de waterzuivering.

Centrifuge

Bij een centrifuge zorgt een snelle ronddraaiende beweging ervoor dat slibdeeltjes gescheiden worden op basis van hoe zwaar ze zijn. Het zwaarste gaat 'naar buiten' toe, terwijl de lichte componenten naar binnen toe geduwd worden. Dit kan worden gebruikt om precipitatie en sedimentatie processen gevoelig te versnellen. Een andere applicatie is het ontwateren van slib. Wanneer het slib tegen de buitenkant van de centrifuge gedrukt wordt, gaat het water uit het slib naar de binnenkant waar het afgevoerd wordt.

DAF (Dissolved Air Flotation)

Dissolved Air Flotation (DAF) is een waterbehandelingproces dat afvalwater (of andere types water) zuivert door het verwijderen van zwevende stoffen, zoals olie, vet of vaste stoffen. De verwijdering wordt verkregen door het oplossen van lucht in het toegevoegde water, gerecycleerde water of direct in het afvalwater onder druk en het daarna vrijgeven van de lucht bij atmosferische druk in een flotatietank of bekken. De lucht vormt vrij kleine belletjes die zich aan de gesuspendeerde materie hechten waardoor het gesuspendeerde materiaal begint op te drijven naar het oppervlak van het water. Deze drijflaag kan dan worden verwijderd met een afroomschraper.