Verdampers

De indamping van diverse afvalwatertypes tot een klein residu kan een forse meerwaarde voor de behandeling van dergelijke stromen betekenen. Hierbij kan u opteren voor externe afvoer of om dit per batch bij u te behandelen. Hiervoor werkt Eco-Vision samen met partners H
2
O en Eco-Techno.

Mechanisch dampcompressiesysteem (H
2
O)

Deze verdamper staat bekend omwille van een erg laag energieverbruik. De dampcompressor zorgt voor het vacuüm, waardoor het afvalwater verdampt bij een temperatuur van 80 °C. De gecomprimeerde damp bereikt een temperatuur van 120 °C. Deze combinatie garandeert een efficiënte doding van alle bacteriën.

Werking hoog vacuüm lage temperatuur verdampers

Dit is een heel geschikte techniek voor afvalwaterstromen met een hoge concentratie aan halogenen, zoals chloor en fluor, die bij een hoge temperatuur putcorrosie kunnen veroorzaken. Het water verdampt hierbij op een heel lage temperatuur (circa 35 °C). De verdampers van EcoTechno werken met een hoog vacuüm gereërd door een vacuümpomp waardoor het water uit afvalwater kan verdampt worden op een temperatuur van 35 - 65°C afhankelijk van het soort verdamper. De ECO-VS-systemen werken met een vacuümpomp en warmtepomp en kunnen daardoor afvalstromen verdampen op lage pH zelfs met hoge concentraties aan halogenen. De ECO-DPM verdampers werken met stroom of heet water.
Eco-Vision kiest de juiste techniek in functie van uw eisen en de specifieke samenstelling van uw afvalwater. In functie daarvan voeren we vooraf labotests uit, met een compleet rapport over de indikkingsgraad en de destillaatkwaliteit. Het spreekt voor zich dat we voor elk type van installatie ook piloottoestellen kunnen inzetten.